Společné vaření bramborových placek

Možná se nezdá, že by vaření mohlo být zábavné, ale opak je pravdou. Výsledkem našeho společného vaření s uživateli, které se konalo ve čtvrtek 12.8., byly sladké a slané bramborové placky. Při jejich přípravě se povídalo, předávaly se zkušenosti, recepty a společně jsme strávili moc hezké odpoledne. Každý přiložil ruku k dílu a výsledek stál za to. Na svačinu už v břichu mnoho místa nezůstalo. Už teď všichni plánujeme, co bude příště dobrého.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...