Společné vaření

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 se v našem zařízení konalo společné vaření. Po přípravě těsta, na které se podíleli i uživatelé, se začalo se smažením. Během krátké chvíle celý náš domov voněl bramborákovou vůní a všem se už sbíhaly sliny a těšili se, až si na svém kramfleku pochutnají. Podle zájmu a množství spotřebovaných brambor se tato vydařená kulinářská chvilka bude muset zase brzy zopakovat.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...