Sportovní olympijské hry v našem domově

Ve středu 18.září 2013 jsme si pro naše klienty připravili sportovní dopoledne,které se bude konat kolem celého našeho domova.Je připraveno šest disciplin.Po zakončení tohoto sportovního klání si společně opečeme klobásky a zapijeme je točeným pivem. Ani věcné ceny nebudou chybět.Jen doufáme, že nám bude i počasí přát.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...