Štědrovečerní večeře v domově pro seniory

Stalo se již dobrým zvykem v našem zařízení, že se každoročně scházíme s uživateli, abychom společně oslavili vánoční svátky. Ani letos tomu nebylo jinak. Ke krásné vánoční atmosféře přispěli Maruška, Štěpánek a Eliška, kteří zarecitovali básničky a zazpívali vánoční písničky. Společně jsme si připili na zdraví a pochutnali na štědrovečerní večeři, kterou pro nás připravily naše kuchařky. Po večeři jsme si společně zazpívali vánoční koledy, popovídali a zavzpomínali. Při odchodu každý z uživatelů dostal malý vánoční dárek – lahvinku vaječného likéru.

Tímto přejeme všem krásné a pohodové vánoční svátky a do nadcházejícího roku hlavně hodně zdraví, štěstí a dobré nálady.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...