Štědrovečerní večeře v DS

V úterý 21. prosince se konala štědrovečerní večeře i pro naše uživatele v domově pro seniory. Krásnou výzdobu společenského sálu a stolu vytvořily opět naše aktivizační pracovnice, kuchyň si dala záležet na přípravě slavnostního menu, paní ředitelka pronesla vánoční a novoroční přání, paní farářka Žaneta Černochová se s přítomnými pomodlila a o hudební doprovod se postaral už tradičně pan Skořepa. Největší odměnou všem, kteří se na přípravě tohoto slavnostního večera podíleli, byla opravdu velká účast našich uživatelů. Po slavnostním přípitku a dobrém jídle jsme si všichni ještě společně poseděli a popovídali si. Každý z uživatelů našeho domova dostal i vánoční dáreček v podobě potravinového balíčku. Doufáme, že pro ty, kteří na svátky odjíždějí ke svým rodinám domů, bylo toto setkání příjemnou předpremiérou na ten jejich společný rodinný večer a pro ty, kteří domů neodjíždějí, byla snad tato večeře možností, jak prožít hezké vánoční chvíle s těmi, kteří o ně nejenom pečují, ale mají je rádi, záleží jim na nich a jsou pro ně snad jakousi druhou rodinou.

Všem Vám přejeme krásné vánoční svátky, pohodové chvíle v rodinném kruhu a hlavně hodně zdraví do nového roku.

Tylšová Monika, sociální pracovnice

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...