Svačiny pro naše hrdiny

Tento týden nám udělalo velikou radost Rádio Blaník, které nám v rámci akce „Svačiny pro naše hrdiny“ doručilo ve spolupráci s firmou LE&CO a pekárnou Kabát výbornou svačinku pro naše klienty i zaměstnance.

Moc si této podpory vážíme.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...