Sváteční oběd

V pondělí 21.12.2020 naši zaměstnanci uspořádali pro uživatele sváteční vánoční oběd. Na stolech nechyběl šampus a cukroví, pouštěly se koledy, servíroval se bramborový salát a smažené rybí filé. Slavnostní přípitek pronesla paní ředitelka a všem uživatelům v něm poděkovala za pochopení všech opatření, které letošní rok přinesl a zároveň jim popřála hezké svátky a hodně zdraví do nadcházejícího roku. Uživatelé si do svých pokojů odnesli ještě malou pozornost v podobě potravinových balíčků.

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...