Tradiční vánoční večeře v DS

V úterý 17.12.2019 jsme se po roce s našimi uživateli sešli u slavnostně prostřeného stolu, abychom společně oslavili vánoční svátky. Na štědrovečerní tabuli nechyběl šampus, čaj s rumem, cukroví, jablečný závin a mísy s ovocem. K  večeři se tradičně servíroval bramborový salát a rybí filé. S přípravou výzdoby pomáhali sami uživatelé a o hudební dokreslení sváteční atmosféry se postarali pozvaní hosté, kterým jsme touto cestou mohli poděkovat za celoroční spolupráci. Poděkování patří farářce církve československé husitské paní Černochové, panu Fantovi za poutavé vyprávění, panu Skořepovi za hudební doprovod i členům hudebního seskupení Atelierof. Ještě jednou moc děkujeme. Všem uživatelům byly předány také vánoční balíčky, společně jsme si popovídali, zazpívali koledy a popřáli si krásné vánoce a hodně štěstí a zdraví do nového roku.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...