Tradiční vánoční výstava v Ústavu sociální péče

Přijďte načerpat vánoční náladu a inspiraci na naši tradiční výstavu, která se koná ve dnech 12. a 13. prosince 2007 od 8.00 – 17.00 hod v budově ústavu sociální péče. Prohlédnout si zde můžete vánočně laděné výrobky z látky, moduritu a přírodních materiálů.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...