Tradiční velikonoční výstava

Ve středu 28. března se v domově pro osoby se zdravotním postižením konala tradiční výstava výrobků uživatelů, tentokrát zaměřená na velikonoční tématiku. Pro návštěvníky byly připraveny malované perníčky, velikonoční ozdoby a přízdoby, látkové hračky a polštáře.  Děkujeme všem příznivcům a návštěvníkům naší výstavy a těšíme se na viděnou na Vánoce.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...