Ukončení druhého ročníku akademie třetího věku

V úterý 5. června 2018 jsme vyslechli přednášku pana Jiřího Samka o historii a zajímavostech týkajících se vodní nádrže Rozkoš. Touto přednáškou jsme také slavnostně ukončili 2. ročník Akademie třetího věku. Pravidelní účastníci obdrželi certifikát o absolvování letního semestru a se všemi přítomnými posluchači jsme se pro tento akademický rok rozloučili květinou. Program na příští ročník je již připravený a od září se na stálé i nové zájemce budeme opět těšit v prostorách našeho domova.

Touto cestou bychom rádi poděkovali paní Šárce Kubíkové za pomoc s organizací a zajištěním lektorů pro Akademii.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...