USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Vážení,

v pondělí 5.10.2020 vyhlásila Vláda ČR opět nouzový stav  a usnesením ze dne 8. října 2020 č. 998 zakázala i návštěvy u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím službám v pobytové formě.

Zákaz platí od 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin.

V našem zařízení jsme vyhlásili zákaz návštěv již 21.9.2020  a vzhledem k velmi nepříznivému vývoji epidemiologické situace v okrese Náchod se ukázalo, že to bylo správné rozhodnutí, i když radost z něho opravdu nemáme a jsme si vědomi, že kontakt s rodinou a blízkými nahradit nelze.

Pro naše uživatele se nic nemění, aktivity probíhají dál, jak jsou uživatelé zvyklí. V případě potřeby ošetření ve zdravotnickém zařízení mají k dispozici ochranné prostředky jako jsou respirátory a jednorázové rukavice. Pokud budete chtít zprostředkovat kontakt se svými blízkými, obraťte se, prosím, na sociální pracovnice, které Vám rády pomohou. Můžete přinést i balíček s osobním pozdravem (fotografie, časopis a pod.). Z provozních důvodů budeme rádi, když balíčky doručíte do 15:30 hodin. Po této hodině již nejsou pracovnice v kanceláři přítomny a balíček musí převzít pracovnice z provozu, která nemusí hned přijít otevřít z důvodu svého pracovního vytížení.

O dalším vývoji situace v zařízení Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

Zuzana Holická a zaměstnanci zařízení.

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...