Přání k vánocům

Vážená paní ředitelko,

chtěla bych Vám a celému Domovu Na Třešňovce popřát klidné vánoce, pevné zdraví a hodně štěstí. Zároveň bych chtěla vyslovit srdečné poděkování za péči o tatínka. Velmi si vážíme práce zaměstnanců vašeho domova. Nepřestávám obdivovat laskavý a obětavý přístup sestřiček a pečovatelek při tak těžké práci.

L. Středová, dcera pana Pazderky

22.12.2015

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...