Vánoční koncert

Vánoce jsou obdobím, kdy se druzí snaží potěšit ty, na nichž jim záleží. Takovým potěšením, malým dárkem a příjemným zážitkem pro naše uživatele byl vánoční koncert pana Radka Konaře. Ten se konal v prostorách společenského sálu našeho zařízení v pátek 14.12.2018. Zazněly zde vánoční písně z repertoáru Karla Gotta a mnoho dalších známých melodií.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...