Vánoční posezení v domově pro seniory

Vánoční čas tráví většina lidí ve vzájemném setkávání se s přáteli a známými. Ne jinak je tomu i v domově pro seniory, kde se uživatelé a pracovníci setkali již v úterý 14. prosince a společně sesedli k prostřenému a slavnostně nazdobenému stolu, kde je čekala tabule ve štědrovečerním duchu. Vánoční atmosféru pomohly vytvořit koledy zpívané členkami seniorského sborečku. Kouzlo Vánoc dotvořily děti pracovníků, které zarecitovaly básničky a zazpívaly i méně známé koledy. Před večeří a společnou modlitbou již po patnácté popřála zdraví a štěstí všem přítomným ředitelka celé organizace paní Zuzana Holická.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...