Vánoční pozdrav

Vážená paní ředitelko,

z vlastní zkušenosti víme, jak je práce s lidmi náročná a citlivá. Víme, jak člověka potěší, když si druzí všimnou, že svoji práci dělá s chutí a nasazením. A právě Vy, ale i ostatní pracovníci domova pro seniory, takovou práci odvádíte. Láskyplně pečujete nejen o naši maminku paní Věru Nehybovou, za což vám všem patří vřelý dík. Dovolte nám proto, v čase vánočním, ještě jednou poděkovat a popřát všechno nejlepší v roce 2020, a to jak v osobním, tak i pracovním životě.

Bc. Zdenka Balzarová a Věra Adámková, dcery s rodinami.

19.12.2019

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...