Vánoční večeře v domově pro seniory

Slavnostně prostřený stůl, sváteční menu, vánoční hudba a drobné dárky, to vše bylo pro naše uživatele nachystáno v úterý 18.12.2018 ve společenském sále Domovů Na Třešňovce. Vánoční večeře pořádaná pracovníky pro naše uživatele se totiž stala hezkou tradicí našeho zařízení, která k vánočnímu času již neodmyslitelně patří a je krásnou příležitostí se sejít, popovídat si a popřát si krásné Vánoce a hodně zdraví do nového roku.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...