Veliké díky

Právě dnešního dne, kdy se v Severní Americe slaví Den Díkůvzdání, uběhl celý rok od nástupu mé maminky do vašeho domova.

Již vloni jsem napsala veliké poděkování vám všem, kteří jste mně pomohli vyřešit naši situaci s jejím umístěním.

Den Díkůvzdání je významný svátek, kdy všichni, kteří se s láskou setkají se svými nejbližšími a přáteli, tak vyjádří poděkování za všechno, co v průběhu roku měli příležitost prožít a tak poděkovat za všechny dary, které nám život přináší. Ne vždy to musí být situace příznivé a veselé, ale přesto bychom měli všichni být vděčni za to, co v životě máme. Jen si to uvědomit!

Pro mě osobně to bylo velmi symbolické, že právě na tento svátek maminka mohla k vám do domova nastoupit, a mohu po 365 dnech pouze vyjádřit mé upřímné veliké DÍKY za všechno, co děláte pro každého jednotlivého klienta vašeho nádherného domova pro seniory.

Myslím, že maminka je velmi spokojená a já vám všem velmi, velmi děkuji.

Ing. Mertlíková

25.11.2016

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...