Velikonoční výstava prací klientek našeho zařízení

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční velikonoční výstavu prací klientek našeho zařízení, která se koná ve dnech 3. a 4. dubna 2007 od 8 – 17.00 hod v budově ústavu sociální péče. Přijďte načerpat velikonoční atmosféru a nové nápady.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...