Výlet – chalupění Radeč

Ve čtvrtek 11.10.2018 za krásného téměř letního počasí jsme navštívili s našimi uživateli muzeum zaměřené na činnost našich předků v zemědělství, které vzniklo v areálu bývalého JZD v Radči u Úpice. Společně jsme si prohlédli i expozici řemesel, prádelnictví a výstavu dobových kočárků. Prohlídku jsme ukončili malým občerstvením.

Dagmar Dočekalová

pracovník v sociálních sužbách

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...