Výlet do náchodského domova důchodců

Nastalo období, kdy se všude objevují pozvánky na různé vánoční akce, a tak i my s našimi uživateli jsme se rozhodli přijmout pozvání, kterého se nám dostalo a zajeli jsme se podívat na vánoční výstavu, kterou ve čtvrtek 21.11.2019 pořádal Domov důchodců v Náchodě. Ti, kteří se tohoto výletu zúčastnili, si mohli nejenom vystavované výrobky zakoupit, ale také si chvíli posedět a dát si kávu se svými vrstevníky. Někteří dokonce využili i možnosti prohlédnout si toto zařízení. Doufáme, že jsme tímto výletem alespoň některé z našich uživatelů již tak trochu předvánočně naladili, a u těch ostatních se pokusíme vánoční atmosféru navodit prostřednictvím akcí, které v našem zařízení pro dobu adventu připravujeme.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...