Výlet do rodných obcí

Ve čtvrtek 13. září 2018 jsme uspořádali pro naše uživatele okružní jízdu po rodných obcích. Společně jsme navštívili Jaroměř, Josefov, Rasošky a Velichovky. Uživatelé byli velmi potěšeni, že mohli znovu navštívit místa, kde mnohdy prožili celý svůj život a tento hezký výlet byl zakončen ještě zastávkou na zmrzlině. Všichni zúčastnění byli moc spokojeni, a proto bychom rádi tento výlet znovu brzy zopakovali a zajeli se podívat i do dalších obcí a měst odkud naši uživatele pocházejí.

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...