Výlet za zvířátky

Ve čtvrtek 5.9.2019 se naši pracovníci vydali s několika uživateli do záchranné stanice pro zraněné volně žijící živočichy v Jaroměři, kterou provozuje ochranářská skupina JARO. Zvířátka si naši uživatelé nejenom prohlédli, ale dovezli jim i dáreček v podobě nasušeného pečiva. Odměnou jim pak byl určitě nejenom pohled na mývala, veverku, srnku a další odchycená zvířata, ale i zajímavé informace, které se o zvířatech a o chodu této stanice dozvěděli přímo od jejich provozovatelů.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...