Vystoupení dětí z mateřské školy

Ve čtvrtek 8. března přišly do našeho zařízení děti z místní mateřské školy. Svým vystoupením, které si pro nás připravily, k nám donesly trochu jarní nálady a zároveň jsme společně s nimi takto příjemně oslavili i mezinárodní den žen. Děkujeme a těšíme se na jejich další návštěvu.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...