Vystoupení dětí z MŠ v České Skalici

Vánoční náladu a atmosféru, kterou se pro naše uživatele snažíme v domově vytvářet, nám pomohly v úterý 10.12.2019 umocnit děti z mateřské školky v České Skalici, které si pro naše uživatele připravily nejenom pásmo písniček a básniček se zimní tematikou, ale i dárečky, které samy vyrobily a všechny přítomné určitě moc potěšily. Dětem i paním učitelkám moc děkujeme za toto velmi příjemné propojení generací.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...