Vystoupení dětí z MŠ

V pondělí 12.12.2016 nás přišly potěšit svým vystoupením děti z Mateřské školy J.A.Komenského v České Skalici. Děti si pod vedením paní ředitelky Heleny Vítové připravily pásmo vánočních koled a nakonec předaly našim uživatelům drobné dárečky. Vystoupení se dětem moc povedlo. Děkujeme.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...