Vystoupení dětí ze ZŠ Hořičky

Ve čtvrtek 19. května 2016 nám přišly zazpívat děti ze Základní školy Hořičky. Děti si pod vedením paní učitelky Drahoňovské připravily pásmo folklórních písní a zatančily směs country tanců. Svým vystoupením děti zpestřily našim uživatelům čtvrteční dopoledne a na oplátku od nás dostaly něco dobrého na zub.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...