Vystoupení dětí ze ZUŠ a pěveckého sboru Cantus

V pátek odpoledne 16.12.2016 nás přišly potěšit svým vystoupením děti ze Základní umělecké školy v Novém městě nad Metují pobočky v České Skalici. Vystoupení bylo pohádkové, zatančili nám motýl Emanuel, Maková panenka i králíci z klobouku. Po dětském vystoupení nám ještě zazpívali členové pěveckého sboru Cantus z Jaroměře směs krásných vánočních koled.

Tímto všem moc děkujeme za krásné předvánoční páteční odpoledne.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...