Vystoupení dětí ze ZUŠ v České Skalici

Prosinec je měsícem, kdy se v našem zařízení koná nejvíce společenských akcí. Posledním hezkým vystoupením pro naše uživatele byla návštěva žáků ZUŠ z České Skalice, která vlastně symbolicky zakončila předvánoční kulturní akce pořádané v našem zařízení. Všem, kteří k nám přišli navodit tu pravou adventní atmosféru, děkujeme, a touto cestou přejeme nejenom jim, ale i všem lidem žijícím v našem zařízení a jejich rodinám a přátelům hezké a klidné svátky a do nového roku hlavně zdraví a pohodu.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...