Vystoupení paní Uršuly Klukové

V pondělí 16. ledna 2023 se v našem domově konalo vystoupení paní Uršuly Klukové a pana Šimona Pečenky. Mezi našimi uživateli byl zájem o setkání se svou vrstevnicí stejně velký jako spokojenost s jejím vystoupením. Paní Uršula je milý a veselý člověk a její smích je opravdu velice nakažlivý. Její vyprávění bylo nabité nejenom pozitivní energií, ale také proloženo známými písničkami v podání pana Šimona Pečenky. Ten se do našeho zařízení vrací opakovaně a vždy je to velice příjemný kulturní zážitek. Nový rok 2023 jsme tedy uvítali vesele, a tak si nezbývá než přát, aby bylo se čemu smát i v dalším nadcházejících měsících.  

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...