Zahájení Akademie třetího věku 2019/2020

Pěstování vinné révy a výroba vína

S novým školním rokem 2019/2020 byla zahájena i Akademie třetího věku, kterou naše zařízení pořádá již čtvrtým rokem. Hned první přednáška na téma „Pěstování vinné révy a výroba vína“ svým obsahem účastníky krásně uvedla do právě probíhajícího období sklizně vína, a mimo zajímavých informací mohli přítomní i ochutnat různé odrůdy vinné révy. Tato oblíbená akce je určena nejenom pro naše uživatele, ale může se zúčastnit kdokoliv, koho dané téma osloví. Všichni, kteří svou účast na akademii zatím pouze zvažují, možná zaujme téma další přednášky, které nás zavede až do dalekého Orientu. Těšíme se na všechny stávající i nové posluchače, a to v úterý 15.10.2019 v 15 hodin ve společenském sále Domovů Na Třešňovce.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...