Zákaz návštěv s účinností od 1.2.2022

Na základě rozhodnutí ředitelky Domovů Na Třešňovce z důvodu neustále se zhoršující epidemiologické situace spojené s onemocněním COVID – 19 jsou do odvolání

DOMOVY NA TŘEŠŇOVCE

od 1.2.2022

pro návštěvy uzavřeny

 

Pro informace ohledně poskytování sociální péče a zprostředkování telefonického kontaktu volejte, prosím, sociální pracovnice v pracovní dny od 7:30 do 15:30 hodin.

Budova domova pro seniory, Riegrova 837:

491 401 807

606 608 987          Lašťovičková Markéta

727 903 269          Tylšová Monika                    

602 605 458          Martinková Dagmar

 

Budova domova pro osoby se ZP, Riegrova 594:

491 401 884          Pešková Světlana

605 714 920         

 

Pro informace týkající se zdravotního stavu klientů volejte, prosím, staniční sestry v pracovní dny od 6:00 do 14:30 hodin.

Budova domova pro seniory, Riegrova 837:

2.NP                                                                    3.NP

491 401 808          Doubková Brigita                 491 401 809         Havrdová Jitka

731 700 835                                                            702 088 552

 

Budova domova pro osoby se ZP, Riegrova 594:

491 401 890          Zučková Jana

606 608 978         

 

O změnách ohledně zrušení návštěv vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Ing. et Mgr. Zuzana Holická, MBA

ředitelka

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...