Zákaz návštěv

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu dne 9.3.2020 je vyhlášen

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

nařízení platí od 10.3.2020 na dobu neurčitou.

Děkujeme za pochopení. Pomáháte tak chránit Vaše blízké, naše zaměstnance i sebe.

Vedení zařízení.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...