Změna pravidel pro návštěvy

Vážení,

rádi bychom vás upozornili na nová pravidla pro návštěvy, která budou platit od pondělí 7.6.2021.

Vzhledem k novému mimořádnému opatření MZDR č.j. 47828/2020-29/MIN/KAN, které platí od 1.6.2021, již NEBUDEME provádět bezplatné testování na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 pomocí POC antigenních testů. V České Skalici můžete využít antigenní testování zdarma v bytovém domu Olga na Třídě TGM. Bližší informace najdete na webových stránkách města.

https://www.ceskaskalice.cz/prakticke-info/koronavirus/od-kvetna-se-bude-v-ceske-skalici-testovat-dvakrat-tydne-1026cs.html

Ostatní podmínky pro umožnění návštěvy zůstávají i nadále v platnosti tzn., že osoby navštěvující uživatele

  1. absolvovaly nejdéle 48 hodin před návštěvou RT-PCR vyšetření nebo POC test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
  2. byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

    3. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace a podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Nadále platí, že návštěva se může uskutečnit pouze za podmínky, že osoba po celou dobu  návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu (např. FFP2, KN 95), s výjimkou dětí do 2 let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od 2 do 15 let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest.

Děkujeme za pochopení a dodržování pravidel.

Zuzana Holická, ředitelka

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...