Změny v návštěvách platné od 2.8.2021

Vážení,

přinášíme vám změny v návštěvách platné od 2.8.2021, které, jak doufáme, vám usnadní kontakt s vašimi blízkými.

Návštěvy jsou možné každý den od pondělí do neděle vždy od 10:00 hodin do 18:00 hodin. Návštěvu je třeba si objednat předem u sociálních pracovnic. U vstupu do budovy je připraven formulář s čestným prohlášením, který, prosím, vyplňte a vhoďte do připravené schránky. Nebude tam již přítomen zaměstnanec zařízení, který by kontroloval mimořádné opatření pro návštěvy v zařízeních sociálních služeb. Následující den porovná sociální pracovnice vyplněná prohlášení s nahlášenými návštěvami. Proto je třeba návštěvu předem nahlásit.

Stále platí, že na návštěvu je možné pouze v případě, že jste:

 

  • absolvoval/a nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  • absolvoval/a nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  • byl/a očkován/a proti onemocnění covid-19 a doložíte národním certifikátem o provedeném očkování, že od očkování uplynulo
    • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo
    • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní,
  • prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.

 

Návštěvy je třeba dopředu nahlásit u sociálních pracovnic, není omezen počet osob navštěvujících jednoho uživatele, ani délka návštěvy v rámci návštěvních hodin (pokud se nejedná o vícelůžkový pokoj, kde je třeba brát ohled na druhého uživatele). Osoby budou po celou dobu návštěvy používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2, KN 95), s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.

Děkujeme, že dodržujete daná režimová opatření.

Zuzana Holická, ředitelka

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ_návštěvy od 2.8.2021

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...