Změny v návštěvách platné od 8.6.2021

Vážení,

přinášíme vám nové podmínky pro uskutečnění návštěv v našem zařízení platné od 8.6.2021.

Mimoradne-opatreni-navstevy-ve-zdravotnickych-zarizenich-a-zarizenich-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-odvolani

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 7. června 2021 nové mimořádné opatření č.j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN, kterým se s účinností ode dne 8. června 2021 od 00:00 hodin omezují návštěvy uživatelů v domově pro seniory tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky:

 1. absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSD-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, že u očkování uplynulo
  • od aplikace první dávky očkovací látky nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 4. prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní, nebo
 5. na místě podstoupí preventivní antigenní test, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 6. absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test, který je určen pro sebetestování k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 7. ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test, který je určen pro sebetestování s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Nadále platí, že návštěvy je třeba dopředu nahlásit u sociálních pracovnic, ale není již omezen počet osob navštěvujících jednoho uživatele, ani délka návštěvy v rámci návštěvních hodin (pokud se nejedná o vícelůžkový pokoj, kde je třeba brát ohled na druhého uživatele). Osoby budou po celou dobu návštěvy používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2, KN 95), s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Návštěvní doba zůstává stejná t.j. pondělí až sobota vždy od 13:00 hodin do 17:00 hodin.

Děkujeme za dodržování režimových opatření.

Zuzana Holická, ředitelka

 

 

 

 

 

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...