Změny v uznávání očkování pro návštěvy

Vážení,

na základě mimořádného opatření MZDR č.j. 1595/2021-6/MIN/KAN ze dne 2.7.2021 se s účinností od 9. července 2021 mění podmínky návštěvy uživatelů a již není možné uznat pouze první dávku očkování, jako tomu bylo dříve. Je nutné doložit národní certifikát o provedeném očkování a zároveň:

  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.

Ostatní podmínky pro návštěvy se prozatím nemění.

Děkujeme za pochopení. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte sociální pracovnice.

Zuzana Holická, ředitelka

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...