Ceník služeb

Úhrada za pobyt v domově pro osoby se zdravotním postižením je stanovena podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, Díl 5 Úhrada nákladů za sociální služby a podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

S účinností od 1.2.2018 je stanovena úhrada za pobyt v domově pro osoby se ZP takto: 

 

JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ

 Typ pokoje ubytování strava úhrada/den úhrada/měsíc (30 dní)

 jednolůžkový pokoj s příslušenstvím I.

č. pokoje 235

195,– 145,– 340,– 10.200,–

 jednolůžkový pokoj (WC, umyvadlo) II.

č. pokoje 308

185,– 145,– 330,– 9.900,–

 jednolůžkový pokoj bez příslušenství III.

č. pokoje 233,234,313

 175,– 145,– 320,– 9.600,–

 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

 
 Typ pokoje ubytování strava úhrada/den úhrada/měsíc (30 dní)
 dvoulůžkový pokoj bez příslušenství 165,– 145,– 310,– 9.300,–

 

TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ

 
 Typ pokoje ubytování strava úhrada/den úhrada/měsíc (30 dní)
 třílůžkový pokoj bez příslušenství 160,– 145,– 305,– 9.150,–

 

Po nástupu do zařízení je uživatel povinen zaplatit úhradu za ubytování a stravu. Měsíční úhrada se vypočte jako 30 ti násobek denní úhrady.

Uživateli po zaplacení úhrady za stravu a ubytování za kalendářní měsíc musí zůstat částka alespoň ve výši 15% jeho měsíčního příjmu. Pokud by uživateli nezůstala po zaplacení úhrady za kalendářní měsíc částka ve výši alespoň 15% jeho měsíčního příjmu, částka úhrady se sníží.

Uživatel je povinen zaplatit také úhradu za poskytovanou péči za kalendářní měsíc ve výši přiznaného příspěvku na péči podle § 73 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >