Ceník služeb

Úhrada za pobyt v domově pro osoby se zdravotním postižením je stanovena podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, Díl 5 Úhrada nákladů za sociální služby a podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

S účinností od 1.2.2020 je stanovena úhrada za pobyt v domově pro osoby se ZP takto: 

 

JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ

 Typ pokoje ubytování strava úhrada/den úhrada/měsíc (30 dní)

 jednolůžkový pokoj s příslušenstvím I.

č. pokoje 235

210,– 170,– 380,– 11.400,–

 jednolůžkový pokoj II.

 

205,– 170,– 375,– 11.250,–

 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

 
 Typ pokoje ubytování strava úhrada/den úhrada/měsíc (30 dní)
 dvoulůžkový pokoj bez příslušenství    200,– 170,– 370,– 11.100,–

 

TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ

 
 Typ pokoje ubytování strava úhrada/den úhrada/měsíc (30 dní)
 třílůžkový pokoj bez příslušenství        195,– 170,– 365,– 10.950,–

 

Po nástupu do zařízení je uživatel povinen zaplatit úhradu za ubytování a stravu. Měsíční úhrada se vypočte jako 30 ti násobek denní úhrady.

Uživateli po zaplacení úhrady za stravu a ubytování za kalendářní měsíc musí zůstat částka alespoň ve výši 15% jeho měsíčního příjmu. Pokud by uživateli nezůstala po zaplacení úhrady za kalendářní měsíc částka ve výši alespoň 15% jeho měsíčního příjmu, částka úhrady se sníží.

Uživatel je povinen zaplatit také úhradu za poskytovanou péči za kalendářní měsíc ve výši přiznaného příspěvku na péči podle § 73 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >