Podpis smlouvy

V případě volné kapacity zahájí sociální pracovnice jednání se žadatelem s nejvyšší mírou potřebnosti řešení nepříznivé sociální situace. Sociální pracovnice s vybraným žadatelem, případně s pečující osobou, dojedná termín osobního setkání, při kterém dojednají konkrétní podmínky poskytování služby, její rozsah a míru podpory poskytované péče. Sjednané podmínky poskytování služby jsou ukotveny ve Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče. Smlouva je uzavřena nejdéle v den zahájení poskytování sociální služby.

 

Informace pro uživatele o zpracování osobních údajů

Doporučený seznam věcí

 

Odmítnutí uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Smlouvu o poskytnutí sociální služby s žadatelem nemůžeme uzavřít z těchto důvodů:

  • pokud neposkytujeme službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
  • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby,
  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem,
  • pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Nejčastější dotazy

Pokud máte zájem o využití našich služeb, je třeba vyplnit a zaslat nám  formuláře, které naleznete zde: Pro zájemce » Domovy na Třešňovce

To nedokážeme odhadnout. Zahájení poskytování služby uživatelům je velice individuální a závisí  na mnoha faktorech, které nemůžeme ovlivnit. Základním faktorem pro zahájení poskytování služby je závislost na každodenní pomoci druhé osoby a také uvolnění kapacity pro poskytování služby v našem zařízení.

Zahájit poskytování služby s Vámi můžeme i v případě, kdy ještě nepobíráte příspěvek na péči, pokud jste závislá/ý na každodenní pomoci druhé osoby.

Doporučujeme Vám zažádat o příspěvek na péči na kontaktním místě Úřadu práce dle místa Vašeho bydliště.

 

V tomto případě je nejlepší  zavolat sociálním pracovnicím, telefonní čísla naleznete v kontaktech. Uděláme maximum, abychom Vám poradili.

4,6 hodnocení na Firmy.cz