Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Činnosti, které vedou k rozvíjení schopností, napomáhají k pracovnímu uplatnění, při organizaci domácnosti. Prostřednictvím těchto činností mohou uživatelky aktivně vyplnit svůj volný čas, být v kontaktu s vrstevníky, navazovat nové vztahy a naplňovat své kulturní a sociální potřeby. Činnosti podporují nebo rozvíjejí stávající motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti uživatelek.

Zajišťujeme:

Pracovně výchovná činnost

 • Činnosti, které jsou součástí běžného života – úklid, stlaní lůžka, povlékání postele, stolování, utírání nádobí, drobné pomocné práce v kuchyni, vaření, péče o květiny, péče o osobní prádlo (praní, žehlení, ..), práce na zahradě apod.

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 

 • Nácvik a procvičování chůze – trénování a posilování schopnosti stoje, přidržení, trénování chůze, posilování schopnosti používání kompenzačních pomůcek (hole, chodítka apod.).
 • Procvičování jemné motoriky individuální či skupinové – balonky, ergoterapeutický stolek apod.
 • Skupinové cvičení s fyzioterapeutem – cvičení s overbally, cvičební gumou, balonky apod.
 • Individuální cvičení s fyzioterapeutem – cvičení s pomůckami, magnetoterapie, nácvik lokomoce a mobility, elektroléčba, ultrazvuk, parafínové zábaly apod.
 • Nácvik paměti individuální či skupinový – hry, kvízy, křížovky apod.
 • Podpora komunikace a sociálních dovedností, podpora umění vedení rozhovoru.
 • Udržení a rozvoj dovedností v oblasti čtení, psaní, počítání, posilování finanční gramotnosti.
 • Posilování schopnosti porozumět textu, vyvodit závěry a důsledky z vlastního rozhodnutí, samostatné rozhodování.
 • Posilování společensky odpovědného chování, dodržování základních společenských zásad, dodržování pravidel bezpečnosti.
 • Podpora při orientaci uživatele časem, místem a osobou.

 

Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

 • Podpora při hledání pracovního uplatnění – hledání vhodného zaměstnání, doplnění vzdělání, podpora v získání potřebných dovedností.
 • Práce s počítačem – upevňování nebo získání dovedností práce na počítači.

 

Volnočasové a zájmové aktivity

 • Rukodělné činnosti – vyšívání, háčkování, pletení, šití, malování, lepení, stříhání apod.
 • Práce v keramické dílně – práce s keramickou hlínou, tvorba výrobků.
 • Zpívání, poslech hudby – zpívání známých písní, poslech hudby různých žánrů.
 • Ranní kondiční cvičení – protažení těla pomocí jednoduchých nenáročných cviků pod vedením fyzioterapeuta.
 • Klubové posezení – karetní hry, deskové hry apod.
 • Využití internetu a práce s počítačem – možnost získání nebo prohlubování znalostí práce s počítačem, vyhledávání na internetu apod.
 • Společné vaření – vaření a pečení oblíbených jídel a moučníků.
 • Kuželky – ruské kuželky.
 • Filmový klub – promítání filmů různých žánrů na základě volby uživatelů.
 • Vycházky po okolí.
 • Čtení – čtení časopisů, novin, knih.

Nejčastější dotazy

Pokud máte zájem o využití našich služeb, je třeba vyplnit a zaslat nám  formuláře, které naleznete zde: Pro zájemce » Domovy na Třešňovce

To nedokážeme odhadnout. Zahájení poskytování služby uživatelům je velice individuální a závisí  na mnoha faktorech, které nemůžeme ovlivnit. Základním faktorem pro zahájení poskytování služby je závislost na každodenní pomoci druhé osoby a také uvolnění kapacity pro poskytování služby v našem zařízení.

Zahájit poskytování služby s Vámi můžeme i v případě, kdy ještě nepobíráte příspěvek na péči, pokud jste závislá/ý na každodenní pomoci druhé osoby.

Doporučujeme Vám zažádat o příspěvek na péči na kontaktním místě Úřadu práce dle místa Vašeho bydliště.

 

V tomto případě je nejlepší  zavolat sociálním pracovnicím, telefonní čísla naleznete v kontaktech. Uděláme maximum, abychom Vám poradili.

4,6 hodnocení na Firmy.cz