Veřejný závazek domova pro osoby se zdravotním postižením

POSLÁNÍ

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat jak sociální, tak i zdravotní služby formou celoročního pobytu starším dospělým ženám zejména nad 50 let věku s mentálním nebo kombinovaným postižením, které jsou závislé na každodenní podpoře a pomoci druhé osoby. Tuto podporu jim nemůže poskytnout rodina ani jejich blízcí, běžně dostupné veřejné služby, ani služby s nižší mírou podpory, terénní či ambulantní, ani chráněné bydlení.

 

NAŠÍM CÍLEM JE:14203505_1233805733306846_1686967831_o

  1. Umožnit důstojné, bezpečné a spokojené dožití stávajících uživatelek domova pro osoby se zdravotním postižením, u kterých není předpoklad k jejich dalšímu rozvoji v jiné vhodnější službě.
  2. Umožnit poskytnutí kvalitních služeb starším ženám, přibližujícím se seniorskému věku, které se ocitly v mimořádně nepříznivé situaci a jsou v souladu s naším okruhem osob.
  3. Připravit realizaci transformace domova pro osoby se zdravotním postižením na pobytovou službu pro seniory závislé na péči.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Starší dospělé ženy zejména nad 50 let věku s mentálním nebo kombinovaným postižením s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, jejíž řešení vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné osoby, kterou jim nemůže zajistit rodina, blízcí lidé, jiné dostupné veřejné služby, ani sociální služby s nižší mírou podpory.

 

ZÁSADY

IMG_8086Poskytujeme sociální služby, které:

 

Zásady poskytování sociální služby jsou společné všem pracovníkům domova pro osoby se zdravotním postižením.

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...