Veřejný závazek

POSLÁNÍ

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat jak sociální, tak i zdravotní služby formou celoročního pobytu starším dospělým ženám zejména nad 50 let věku s mentálním nebo kombinovaným postižením, které jsou závislé na každodenní podpoře a pomoci druhé osoby. Tuto podporu jim nemůže poskytnout rodina ani jejich blízcí, běžně dostupné veřejné služby, ani služby s nižší mírou podpory, terénní či ambulantní, ani chráněné bydlení.

Řídíme se heslem: „Nebudeme měnit Vás k obrazu našich potřeb, ale přizpůsobíme sami sebe, abychom Vám mohli vyhovět.“

NAŠÍM CÍLEM JE

 1. Umožnit důstojné, bezpečné a spokojené dožití stávajících uživatelek domova pro osoby se zdravotním postižením, u kterých není předpoklad k jejich dalšímu rozvoji v jiné vhodnější službě.
 2. Umožnit poskytnutí kvalitních služeb starším ženám, přibližujícím se seniorskému věku, které se ocitly v mimořádně nepříznivé situaci a jsou v souladu s naším okruhem osob.
 3. Připravit realizaci transformace domova pro osoby se zdravotním postižením na pobytovou službu pro seniory závislé na péči.

CÍLOVÁ SKUPINA

Starší dospělé ženy zejména nad 50 let věku s mentálním nebo kombinovaným postižením s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, jejíž řešení vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné osoby, kterou jim nemůže zajistit rodina, blízcí lidé, jiné dostupné veřejné služby, ani sociální služby s nižší mírou podpory.

ZÁSADY

Poskytujeme sociální služby, které:

  • zachovávají lidskou důstojnost,
  • vychází z individuálních potřeb,
  • podporují samostatnost,
  • nevedou k prohlubování nepříznivé sociální situace,
  • posilují sociální začleňování,
  • jsou v zájmu našich uživatelek,
  • dodržují lidská práva a základní svobody.

 

Zásady poskytování sociální služby jsou společné všem pracovníkům domova pro osoby se zdravotním postižením.

Nejčastější dotazy

Pokud máte zájem o využití našich služeb, je třeba vyplnit a zaslat nám  formuláře, které naleznete zde: Pro zájemce » Domovy na Třešňovce

To nedokážeme odhadnout. Zahájení poskytování služby uživatelům je velice individuální a závisí  na mnoha faktorech, které nemůžeme ovlivnit. Základním faktorem pro zahájení poskytování služby je závislost na každodenní pomoci druhé osoby a také uvolnění kapacity pro poskytování služby v našem zařízení.

Zahájit poskytování služby s Vámi můžeme i v případě, kdy ještě nepobíráte příspěvek na péči, pokud jste závislá/ý na každodenní pomoci druhé osoby.

Doporučujeme Vám zažádat o příspěvek na péči na kontaktním místě Úřadu práce dle místa Vašeho bydliště.

 

V tomto případě je nejlepší  zavolat sociálním pracovnicím, telefonní čísla naleznete v kontaktech. Uděláme maximum, abychom Vám poradili.

4,6 hodnocení na Firmy.cz