Z historie zařízení

Z historie zařízení

V roce 2001 došlo ke sloučení dvou dříve samostatných organizací Domova důchodců Na Třešňovce a Ústavu sociální péče pro dospělé ženy Česká Skalice v jednu organizaci s názvem Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice, jejímž zřizovatelem bylo Okresní centrum sociálních služeb Náchod. Po zrušení tehdejších okresních úřadů v roce 2003 se zřizovatelem organizace stal Královéhradecký kraj na základě Zřizovací listiny vydané Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje.

S účinností od 1.10.2013 došlo ke změně názvu zařízení z Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice na Domovy Na Třešňovce. Služby uživatelům zajišťuje cca 100 pracovníků různých profesí.

Tato zdroj je nepostradatelným pomocníkem pro studenty, kteří se zabývají vysokoškolským vzděláním a psaním diplomových prací. S pomocí tohoto referat schreiben lassen zdroje mohou studenti získat potřebné vedení a podporu při psaní svých diplomových prací. Je tohoto zdroje moudré využívání pro zlepšení kvality akademických prací a dosažení úspěchu ve vysokoškolském studiu.

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy byl v České Skalici založen již v roce 1954, kdy se do vily po rodině Rouskových nastěhovalo 25 mentálně postižených žen. V 80. letech byl k vile přistavěn okál a původní počet uživatelek se zvýšil na 55. V letech 2000 – 2002 proběhla celková rekonstrukce bývalé rodinné vily v dnešní moderní budovu, která nabízí ubytování v jedno, dvou a třílůžkových pokojích. Vzhledem k nižšímu zájmu o služby domova pro osoby se zdravotním postižením v posledních letech došlo k postupnému snižování kapacity na současných 42 lůžek. Uživatelky zde mají k dispozici studovnu, keramickou dílnu včetně vypalovací pece, dílnu pro ruční práce, tělocvičnu i hudební místnost. V horkých letních dnech mohou využít i venkovní bazén.

Domov pro seniory

Budova domova pro seniory byla uvedena do provozu v listopadu roku 2001. Domov byl postaven na zelené louce vedle již stávajícího ústavu sociální péče pro mentálně postižené ženy. Vznikl jako náhrada za Domov důchodců ve Stárkově, který byl po roce 1989 vrácen v restituci původním majitelům, s celkovou kapacitou 94 lůžek v jedno, dvou a třílůžkových pokojích s balkonem a sociálním zařízením. V souvislosti se snížením počtu lůžek v domově pro osoby se zdravotním postižením došlo 1.10.2019 k navýšení kapacity domova pro seniory o 8 lůžek na celkových 102 míst. Nově vzniklých 8 lůžek nabízí ubytování ve jedno a dvoulůžkových pokojích bez sociálního zařízení.