Individuální plánování

Služba, kterou uživatelům poskytujeme je naplánována tak, aby odpovídala individuálním potřebám a schopnostem každého uživatele a pomáhala rozvíjet nebo co nejdéle udržet jejich schopnosti a dovednosti. Sociální pracovnice společně s žadatelem dojednává a stanovuje míru spolupráce a podpory v jednotlivých úkonech péče, které žadatel potřebuje zajistit. Tuto dohodu ukotvují v individuálním plánu.

V průběhu poskytování sociální služby má uživatel k dispozici svého klíčového pracovníka (důvěrníka), který společně s uživatelem plánuje a také průběžně vyhodnocuje rozsah a způsob pomoci, tak aby odpovídal individuálním potřebám a schopnostem daného uživatele v jednotlivých oblastech poskytované péče. Klíčový pracovník vše zaznamenává do individuálního plánu uživatele, který je veden v písemné podobě.

Nejčastější dotazy

Pokud máte zájem o využití našich služeb, je třeba vyplnit a zaslat nám  formuláře, které naleznete zde: Pro zájemce » Domovy na Třešňovce

To nedokážeme odhadnout. Zahájení poskytování služby uživatelům je velice individuální a závisí  na mnoha faktorech, které nemůžeme ovlivnit. Základním faktorem pro zahájení poskytování služby je závislost na každodenní pomoci druhé osoby a také uvolnění kapacity pro poskytování služby v našem zařízení.

Zahájit poskytování služby s Vámi můžeme i v případě, kdy ještě nepobíráte příspěvek na péči, pokud jste závislá/ý na každodenní pomoci druhé osoby.

Doporučujeme Vám zažádat o příspěvek na péči na kontaktním místě Úřadu práce dle místa Vašeho bydliště.

 

V tomto případě je nejlepší  zavolat sociálním pracovnicím, telefonní čísla naleznete v kontaktech. Uděláme maximum, abychom Vám poradili.

4,6 hodnocení na Firmy.cz