Veřejný závazek Domova pro seniory

POSLÁNÍ

Posláním domova pro seniory je poskytovat jak sociální, tak i zdravotní služby formou celoročního pobytu seniorům, kteří jsou závislí na každodenní pomoci druhé osoby. Služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb, s ohledem na podporu samostatnosti každého uživatele a zachování jeho důstojnosti.

Řídíme se heslem: „Nebudeme měnit Vás k obrazu našich potřeb, ale přizpůsobíme sami sebe, abychom Vám mohli vyhovět.“

 

NAŠÍM CÍLEM JE:av3

  1. V maximální možné míře řešit nepříznivou sociální situaci uživatelů, kterou nejsou schopni řešit sami, za pomoci svých blízkých, za podpory místně dostupných veřejných služeb, ani sociální službou s nižší mírou podpory.
  2. Podpořit uživatele v maximální možné míře v samostatnosti a soběstačnosti.
  3. Pomoci udržet v maximální možné míře kontakt se svým přirozeným sociálním a kulturním prostředím.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Senioři s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, zejména od 60 let věku, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, ať již z důvodu věku nebo zdravotního stavu, mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc, kterou jim nemůže zajistit rodina ani blízké okolí ani jiné v místě dostupné služby.

Přijímáme seniory, u kterých je na základě jednání před započetím poskytování služby zřejmé, že potřebují a chtějí využít individuálně vyjednanou, komplexní a nepřetržitou podporu v rozsahu nabídky služeb zařízení při řešení své nepříznivé sociální situace.

 

ZÁSADY

Poskytujeme sociální služby, které:

 

Zásady poskytování sociální služby jsou společné všem pracovníkům domova pro seniory.

 

ODBORNOST

Služby poskytují pouze kvalifikovaní a odborně způsobilí pracovníci, kteří procházejí procesem celoživotního vzdělávání. Organizace zabezpečuje svým pracovníkům možnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují svou odbornou kvalifikaci.

DŮSTOJNOST

Námi poskytované sociální služby vychází z principu zachování lidské důstojnosti, respektování cti a soukromí našich uživatelů. Uživatel je pro nás partnerem.

PODPORA

Naše pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, z podpory jejich samostatnosti a vlastních schopností. Zajišťujeme podporu a pomoc při činnostech souvisejících s běžnými každodenními úkony.

Napsali nám...