O nás

Základní údaje 

Název a sídlo organizace:

Domovy Na Třešňovce
Riegrova 837
552 03 Česká Skalice
IČ: 711 93 952
bankovní spojení: 1183563379/0800

Zřizovatel:

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Právní forma:

příspěvková organizace

Poskytovatel sociálních služeb:

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru sociálních věcí, č.j.: KUKHK-43082/SV/2022/Aj/SOCRE/102-2 ze dne 9.12.2022.

Domov pro seniory – kapacita 102 lůžek (od 1.1.2023)
Domov pro osoby se zdravotním postižením – kapacita 42 lůžek  (od 1.1.2021)