Podání stížnosti

Podávání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

„Všichni jsme tu pro Vás, chceme Vám poskytnout to nejlepší, co je v našich silách, ale nejsme neomylní, a proto se nebojte a upozorněte nás na naše chyby. Rádi se ponaučíme.“

Vyjádřit svůj názor na kvalitu nebo způsob poskytování služby formou podání stížnosti, podnětu, připomínky nebo pochvaly má právo každý uživatel, případně jeho rodinní příslušníci nebo jiné blízké osoby.

Svůj názor můžete vyjádřit písemně, ústně, telefonicky nebo elektronickou formou. Můžete ho sdělit kterémukoliv z vedoucích pracovníků. Pokud nechce zveřejnit své jméno, nemusíte ho uvádět a můžete zůstat anonymní.

Na vyřízení Vašeho podnětu, stížnosti nebo připomínky má organizace 28 kalendářních dní, o vyřízení stížnosti budete vyrozuměni písmeně. V případě anonymního podání, vyvěsíme vyrozumění o vyřízení Vašeho podání na nástěnce ve vstupní hale zařízení.

Veškeré informace, údaje a skutečnosti osobní povahy, citlivé údaje (uživatele, pracovníků poskytovatele, dalších osob), které jsou uvedeny v podání nebo vyjdou najevo v průběhu šetření, jsou důvěrné.

V případě, že nebudete spokojeni s výsledkem vyřízení své stížnosti, máte právo na přešetření vyřízení u nezávislého orgánu např.:

Zřizovatel

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 817 111 – spojovatelka
datová schránka: gcgbp3q
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

Veřejný ochránce práv

Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39
602 00 Brno
Telefonická informační linka veř. ochránce práv: 542 542 888
e-mail: podatelna@ochrance.cz