Akademie třetího věku

16. ledna 2020

Jak to je s odpadními vodami

V úterý 14.1.2020 nás po roce znovu navštívil Ing. Pavel Král, Ph. D., který pracuje jako specialista a technolog v Královehradecké provozní, a.s. V minulém roce nám přednášel o pitné vodě a o její kvalitě. Letošní přednášku zaměřil na vody odpadní a hovořil o tom, co tyto vody obsahují, o způsobech jejich čištění, a o možnostech jak je navracet zpět do vodního systému. Letní semestr bude zahájen v úterý 18.2.2020 v 15 hodin a hovořit se bude o lécích a léčivech.