Akademie třetího věku – 1. přednáška zimního semestru

18. října 2018

Akademie třetího věku je jednou z hojně navštěvovaných akcí, která se koná v našem zařízení. Přednáškou s názvem „Události 20. století – rok 1968“ v podání prof. PhDr. Ondřeje Felcmana, CSc. z Univerzity Hradec Králové byl v úterý 16. října 2018 zahájen její zimní semestr již 3. ročníku.  Další přednáška bude na téma „Globální oteplování“ lektor Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D. z ČHMÚ a můžete si ji přijít poslechnout 13. listopadu 2018 v 15 hodin do společenského sálu Domovů Na Třešňovce.