Akademie třetího věku – 2. přednáška zimního semestru

15. listopadu 2018

V úterý 13.11.2018 se v našem zařízení konala další přednáška zimního semestru Akademie třetího věku, při níž se přítomní dozvěděli něco o globálním oteplování. S tímto zajímavým a velmi často diskutovaným tématem nás seznámila Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D. z Českého hydrometeorologického ústavu. Během přednášky se účastníci dozvěděli nejenom mnoho informací a statistických údajů o vývoji a změnách klimatu, ale také proč k nim dochází a jak je zpomalit. Příští téma bude neméně zajímavé a bude se týkat zvířecích druhů, které jsou dnes na pokraji vyhynutí.