Aktuální informace ze zařízení

1. července 2020

1.7.2020

Po kratší odmlce vám opět přinášíme nové zprávy ze zařízení.

Epidemiologická situace v souvislosti s onemocněním COVID -19 je, co se týká celé České republiky, sice stabilní, nicméně počet nakažených narůstá hlavně v lokálních ohniscích. Ministerstvo zdravotnictví vydalo 29.6.2020 Mimořádné opatření č.j. MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN, kterým se s účinností od 1.7.2020 omezuje provoz zařízení sociálních služeb a musí se dodržovat následující pravidla:

  • ve stejném čase lze připustit u klientů návštěvu nejvýše dvou osob,
  • každá osoba bude dotazována na symptomy onemocnění (např. formou dotazníku),
  • každé osobě bude změřena teplota, pokud bude mít teplotu nad 37°C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze připustit její přítomnost u klienta,
  • návštěvy probíhají ve venkovních prostorách,
  • po každé návštěvě je provedena dezinfekce ploch.

Každá osoba, která bude chtít navštívit klienta, je povinna dodržovat uvedená opatření.

S účinností od 1.7.2020 jsou všechny osoby v zařízeních sociálních služeb povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa).

https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-1720_19479_1.html

 

Z uvedeného vyplývá, že i nadále platí mimořádná opatření vztahující se k návštěvám klientů v Domovech Na Třešňovce zavedená od 1.6.2020. I nadále je třeba si návštěvy telefonicky rezervovat u sociálních pracovnic.

  • Návštěvní hodiny:    Po – Pá           09:00 – 11:00              13:00 – 17:00
  • víkendy                                                   13:00 – 17:00

Cílem všech těchto mimořádných opatření je chránit zranitelné skupiny obyvatel, ke kterým naši klienti, tj. senioři a zdravotně postižení, určitě patří.

 

Děkujeme za pochopení a dodržování nastavených pravidel.

Zuzana Holická a zaměstnanci Domovů Na Třešňovce